W Urwitałcie na terenie Gminy Mikołajki znajduje się Stacja Terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to jednostka umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych na terenie Mazur. W tej chwili pracownicy stacji prowadzą ciekawe badania związane z płazami.

Grzegorz Górecki pracujący w stacji prowadzi z klei badania nad żółwiami błotnymi. Co ciekawe pomocne w tym są zdjęcia wykonane dronem, które poddawane są późniejszej obróbce. W swoim laboratorium naukowcy badają także pasożyty przenoszone m.in. przez gryzonie czy kleszcze. Obserwują też ptaki: obecnie pod ich okiem są zachowania wodnika i zielonki.

Stacja posiada trzy pomieszczenia laboratoryjne wyposażone w podstawowy sprzęt, analizuje także dane z profesjonalnej automatycznej stacji meteorologicznej. Główną jej siłą jest możliwość badań w terenie – środowisku naturalnym chociażby dla zwierząt. To powoduje, że zebrane dane są wyjątkowe.

Przypomnijmy, że pracownicy stacji prowadzą także tzw. „zielone szkoły” - przekazują w ten sposób wiedzę o środowisku uczniom i studentom.

 

Dodaj komentarz