W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1775 N w miejscowości Zełwągi, wdzięczni mieszkańcy wsi pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Szczególne podziękowania należą się osobom wyjątkowo zaangażowanym, które pragniemy wymienić:

 

Dla Pani Barbary Kuźmickiej-Rogala, Staroście Mrągowskiemu

Za pomoc na szczeblu samorządowym w prowadzonych ustaleniach i negocjacjach oraz wsparcie finansowe,

 

Panu Piotrowi Jakubowskiemu, Burmistrzowi Miasta Mikołajki

Za ogrom starań, włożony wysiłek na każdym etapie realizacji, rzetelny nadzór nad prowadzonymi robotami w trosce o jakość drogi oraz udzielone wsparcie finansowe umożliwiające jej realizację,

 

Pani Joannie Wróbel, Sekretarz Miasta Mikołajki

Za bezcenny głos doradczy w prowadzonych ustaleniach na etapie tworzenia dokumentacji projektowej drogi i wsparcie wszelkich działań zmierzających do jej realizacji, 

 

Panu Zbigniewowi Bałazemu, Radnemu Powiatu Mrągowskiego

Za konsekwentne, wieloletnie wspieranie wszelkich działań, zmierzających do realizacji inwestycji na szczeblu samorządowym, 

 

Panu Pawłowi Langowskiemu, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie

wraz z całym zespołem

Za sprawną realizację inwestycji i dobry kontakt z mieszkańcami wsi na etapie ustaleń projektowych oraz realizacji,

 

Dyrekcji, kierownictwu budowy oraz wszystkim pracownikom Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. w Gajewie

Za sprawną i rzetelną realizację, prowadzenie robót w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców, fachowość i terminowość prowadzonych robót budowlanych oraz życzliwe podejście i współpracę,

 

Panu Maciejowi Bartoszewiczowi, projektantowi

Za profesjonalne podejście i współpracę w trosce o zachowanie istniejącego charakteru drogi i jej drzewostanu,

 

Oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację, bez których wsparcia budowa drogi nie doszłaby do skutku. Realizacja inwestycji wymagała od Państwa wiele wysiłku, ustaleń, negocjacji i konsekwencji. Przyczyniliście się Państwo do znaczącej poprawy życia mieszkańców wsi za co serdecznie DZIĘKUJEMY!!!
Dodaj komentarz