W związku  pandemią spowodowaną koronawirusem i związanymi z tym ograniczeniami powodującymi m.in. straty w gospodarce Gmina Mikołajki opracowała formy pomocy dla przedsiębiorców.


PODATKI

PRZEDSIĘBIORCY, którzy na dzień 12 marca 2020 roku prowadzili zarejestrowaną w CIDG  działalność gospodarczą, a są zmuszeni do zamknięcia firmy lub zawieszenia działalności, oraz utracili z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej dochody,

OSOBY FIZYCZNE, które straciły pracę, w wyniku redukcji etatów z powodu epidemii koronawirusa mogą starać się na podstawie  przepisów Ordynacji Podatkowej o udzielenie ulgi w zapłacie należności  podatkowych:

  1. odroczenia terminu płatności podatku/zaległości,
  2. rozłożenia zapłaty podatku na raty/zaległości,
  3. umorzenia odsetek  od zaległości podatkowych powstałych od 1 marca 2020 r.
  4. umorzenia opłaty prolongacyjnej

W przypadku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna pomimo przyznanej ulgi, przedsiębiorca będzie miał możliwość ponownego wystąpienia z wnioskiem o ulgę. Udzielenie wymienionych ulg odnośnie podatków i opłat dotyczy wyłącznie zaległości oraz zobowiązań z 2020 roku. Pomoc będzie udzielana na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Mikołajki, wydanej na uzasadniony wniosek podatnika.

Pozostałe osoby, które nie uregulują należności w terminie, będą zobowiązane do dokonania wpłat należnych gminie łącznie z odsetkami. Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku z załącznikami.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym z wymaganymi załącznikami Wnioskodawca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jak również w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach , ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

Należy dołączyć:

 


DZIERŻAW

Podmiot, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 należności pieniężne z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Gminie Mikołajki, będą mogły ubiegać się o odroczenie płatności lub jej rozłożenie na raty. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.


Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym Wnioskodawca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jak również w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach , ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

Pliki do pobrania:

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z HANDLEM ULICZNYM

Osoby, które uzyskały decyzję na lokalizację punktu handlowego na podstawie ustawy drogach publicznych oraz Uchwały Nr XII/153/2019 RM w Mikołajkach z dnia 29.11.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, Zarządzeniem Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 11.02.2020r. w sprawie wyznaczenia miejsc oraz określenia zasad wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz działek dróg wewnętrznych na prawach wyłączności pod lokalizację punktów handlowych, mogą wnioskować o zmianę decyzji w zakresie terminu zajęcia pasa drogowego (dotyczy przesunięcia daty rozpoczęcia, do momentu zniesienia zakazów dotyczących działalności turystycznej wynikających z przepisów w sprawie wirusa COWID 19), mogą także wnioskować o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym Wnioskodawca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jak również w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach , ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

WYNAJEM GMINNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale na prowadzenie działalności gospodarczej, których administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Mikołajkach, mogą ubiegać się o obniżenie kwoty naliczonego czynszu, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Ulga ta dotyczy przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli zawiesić, zamknąć lub znacząco ograniczyć swoją działalność w marcu 2020 oraz kolejnych miesiącach w związku z pandemią wirusa COVID 19. Ulgi przyznawane będą po złożeniu indywidualnego wniosku.

Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym Wnioskodawca może złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą ePUAP lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , jak również w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach , ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki.

Pliki do pobrania:

OPŁATY ZA POSTÓJ W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI

W maju nie będą pobierane opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Mikołajki.

OPŁATY ZA ŻŁOBEK

Zgodnie z ustępem 3 par. 2  Uchwały nr XIII/153/2011 RM w Mikołajkach z dnia 29.11.2011 r. , Gmina odstępować będzie od pobierania opłat na wniosek rodzica złożony dyrektorowi żłobka. Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodaj komentarz