Na terenie Mikołajek systematycznie dochodzi do naruszenia przepisów ruchu drogowego, głównie poprzez zatrzymywanie pojazdów w miejscach objętych zakazem lub wbrew przepisom ruchu drogowego, w tym związanych z naruszaniem zakazów postoju na chodnikach i w rejonie skrzyżowań.

Wynika to nie tylko z ujawnianych wykroczeń, ale również ze systematycznych, ale często potwierdzanych skarg telefonicznych oraz zgłoszeń nanoszonych w internetowej aplikacji pt. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lokalna Policja za cel postawiła sobie zminimalizowanie tych wykroczeń, dlatego apeluje o bezwzględne respektowanie przepisów, bo ostrzega, że konsekwencje to nie tylko pouczenie, ale również kilkuset złotowe grzywny i strata punktów karnych.

Dlatego zatrzymując pojazd nawet na chwilę sprawdź, czy nie stoi znak drogowy zakazujący takiego manewru, a jeśli takiego znaku nie ma, to upewnij się, że nie zastawiłeś chodnika, przejścia dla pieszych lub nie utrudniasz ruchu innym kierowcom.

Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Mikołajki oraz osobom przyjezdnym przypominamy, że zatrzymywanie i postój pojazdów są dopuszczalne tylko w miejscach i warunkach, które nie naruszają przepisów ruchu drogowego. Parkując samochód starajmy się korzystać tylko i wyłącznie z miejsc do tego wyznaczonych.

Komisariat Policji w Mikołajkach

Dodaj komentarz