Od wielu lat na terenie Mikołajek dochodzi do naruszania przepisów ruchu drogowego, głównie poprzez zatrzymywanie pojazdów w miejscach objętych zakazem (co wynika ze znaków drogowych) lub poprzez zastawianie chodników, pozostawianie aut w rejonie przejść dla pieszych czy skrzyżowań itp.

Proceder ten, który stał się normą, potwierdzają nie tylko sami policjanci, ale również obywatele, którzy składają skargi osobiście, telefonicznie czy poprzez naniesienie problemu w internetowej aplikacji pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lokalna Policja za cel postawiła sobie zminimalizowanie tych wykroczeń, dlatego apelujemy o bezwzględne respektowanie przepisów ruchu drogowego, ponieważ ostrzegamy, że konsekwencje to nawet kilkuset złotowe grzywny i strata punktów karnych. Zatem zatrzymując pojazd nawet na chwilę sprawdź, czy nie stoi znak drogowy zakazujący takiego manewru, a jeśli takiego znaku nie ma, to upewnij się, że nie zastawiłeś chodnika, przejścia dla pieszych lub nie utrudniasz ruchu innym kierowcom. Wszystkim mieszkańcom Mikołajek i okolic oraz osobom przyjezdnym przypominamy, że zatrzymywanie i postój pojazdów są dopuszczalne tylko w miejscach i warunkach, które nie naruszają przepisów ruchu drogowego. W praktyce oznacza to, że chcąc uniknąć kolizji z przepisami, należy korzystać z miejsc wyznaczonych do pozostawiania pojazdów czyli z parkingów.

 

Na terenie miejscowości wiejskich gminy Mikołajki dochodzi do spożywania alkoholu w rejonie sklepów spożywczych czy przystanków komunikacji publicznej, co jest źle postrzegane przez klientów sklepu oraz mieszkańców i negatywnie wpływa na osoby nieletnie, bo może przyczyniać się do ich demoralizacji. Proceder spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych niesie za sobą inne niepożądane skutki, tj. zaśmiecanie czy zanieczyszczanie miejsc publicznych, a nawet zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Problem ten systematycznie uwzględniany jest przez internautów, korzystających z aplikacji  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i potwierdza się, bo takie wykroczenia są faktycznie ujawniane. Lokalna Policja za cel postawiła sobie zminimalizowanie wykroczeń w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych i wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu przez osoby, które gromadzą się i piją alkohol w miejscach, gdzie tego robić nie mogą, zatem apelujemy o bezwzględne respektowanie przepisów, bo konsekwencje to nawet kilkuset złotowe grzywny.

Dodaj komentarz