Biuro Rachunkowe
"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich". 3 sierpnia 2018 r. o godzinie 8.00. w Centrum Kultury "Kłobuk".
 
Na spotkaniu omówiony zostanie projekt, którego głównym celem jest promowanie Mazur jako dobrej marki. To pierwszy na taką skalę, o takim charakterze i zasięgu projekt promocji gospodarczej, nie tylko w regionie, ale również w kraju. Projekt realizowany jest w partnerstwie, które tworzy Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jako Lider projektu oraz 11 gmin z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w tym Gmina Mikołajki.
Samorządy i Stowarzyszenie we współpracy z przedsiębiorcami chcą przygotować między innymi System Informacji Gospo­darczej oraz Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera. Stąd zaproszenie na spotkanie skierowane jest głównie do lokalnych przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt będzie realizowany w formule spotkań warsztatowych. Spotkania to okazja do znalezienia najlepszych rozwiązań, które odpowiadać mają realnym potrzebom przedsiębiorców i inwestorów.
Organizatorzy wspólnie z uczestnikami zastanawiać się będą jak mógłby wyglądać docelowy system obsługi i towarzyszący mu system wymiany informacji. Udział w projekcie ma charakter otwarty i nieodpłatny.
Dodaj komentarz