Informacja dla mieszkańców Mikołajek, wsi Karłowo i Kulinowo.

W związku z organizacją wydarzenia pod nazwą Milko Mazury MTB Etap 5 Mikołajki – W krainie Króla Sielaw w dniu 23 czerwca 2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu kołowego w mieście Mikołajki poprzez zmianę oznakowania pionowego.
Komunikat
    1. W związku z wyłączeniem z ruchu Alei Spacerowej. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
    2. W związku z wyłączeniem z ruchu odcinka ulicy Okrężna i Leśna. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
    3. W związku z wyłączeniem z ruchu Placu Wolności. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.
Obowiązuje w godzinach 9:30 – 17:00
Organizatorzy wyścigu serdecznie przepraszają Mieszkańców miasta i przybyłych Gości za utrudnienie w ruchu. Wprowadzone zmiany zapewnić mają bezpieczeństwo ruchu podczas realizacji wyścigu kolarskiego.

Dodaj komentarz