Stanowisko zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, do których nalezy także Gmina Mikołajki, jest jasne: wybory prezydenckie nie mogą odbyć się 10 maja.

 

W apelu skierowanym do premiera Morawieckiego czytamy, że stanowisko samorządowców przygotowane zostało na podstawie sygnałów napływających z gmin, które chcą przełożenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

"W sytuacji rozprzestrzeniania się na terenie kraju epidemii koronawirusa COVID-19 realizacja przez gminy zadań wyborczych nie jest możliwa pod względem logistycznym. Obowiązek zagwarantowania bezpieczeństwa epidemiologicznego wyborców i komisji wyborczych uniemożliwia wykonanie procedur wyborczych pod względem technicznym i organizacyjnym" - czytamy w piśmie.

W śród argumentów znalazły się takie jak m.in. ograniczony dostęp do urzędów, brak możliwości intensywnego przyjmowania wyborców w celu uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, zagrożenie związane z nadmierną mobilnością wyborców, problemy ze spisami wyborców, sporządzanie pełnomocnictwa do głosowania, zamknięcie placówek oświatowych, w których usytuowane są komisje wyborcze czy trudności z zachowaniem procedur związanych z naborem i pracą komisji wyborczych. To ostatnie może nie być w ogóle możliwe, podobnie jak przeprowadzenie szkoleń i spotkań organizacyjnych członków obwodowych komisji wyborczych.

Związek wskazuje też na zagrożenie przy głosowaniu w lokalach wyborczych, wynikające z braku możliwości zachowania odległości 1,5-2 m między członkami OKW i wyborcami przy pobieraniu i kwitowaniu odbioru kart do głosowania.

Całe stanowisko, wraz z argumentacją można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz