Ruszył remont mostu w Jorze Wielkiej. Jest to inwestycja związana z budową Mazurskiej Pętli Rowerowej. Po wielu staraniach udało się znaleźć wykonawcę i tym samym rozpocząć jedną z ważniejszych inwestycji, dzięki której skorzystają nioe tylko turyści ale przede wszystkim mieszkańcy Gminy Mikołajki.

Mikołajska Aleja Żeglarzy zmienia swój wygląd. Realizacja tego zadania przebiega równocześnie z przebudową promenady a wynika z dotychczasowego, złego stanu technicznego nabrzeża i jego silnej degradacji przez wodę. Podmyła ona konstrukcję a zniszczenia sprawiały, że spacerowanie tym odcinkiem było utrudnione ze względu na liczne nierówności. Teraz to się zmienia.

Stacja Terenowa Uniwersytetu Warszawskiego w Urwitałcie zdobyła dofinansowanie na budowę Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej. Projekt będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur a jest wynikiem rozszerzania oferty edukacyjnej stacji. Do tej pory skierowana ona była do studentów, teraz obejmuje uczniów szkół podstawowych i średnich.

 

W Urwitałcie na terenie Gminy Mikołajki znajduje się Stacja Terenowa Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to jednostka umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych na terenie Mazur. W tej chwili pracownicy stacji prowadzą ciekawe badania związane z płazami.

Kom. Izabela Świąć od końca lutego pełni funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Mikołajkach. Zmiany zaszły też w Mrągowie - nowym komendantem jest mł. insp. Robert Wierciszewski, a jego zastępcą podkom. Andrzej Jaźwiński.

W związku  pandemią spowodowaną koronawirusem i związanymi z tym ograniczeniami powodującymi m.in. straty w gospodarce Gmina Mikołajki opracowała formy pomocy dla przedsiębiorców.