Akcja katolicka MIVA, dzień 1
Akcja katolicka MIVA, dzień 1wydarzenia artystyczne