Akcja katolicka MIVA, dzień 2
Akcja katolicka MIVA, dzień 2wydarzenia artystyczne