Czerwcówka, dzień 3
Czerwcówka, dzień 3wydarzenia artystyczne