Na terenie Mikołajek przybywa liczba osób starszych, samotnie mieszkających, a od wielu lat na obszarze kraju wciąż dochodzi do procederu wyłudzeń pieniędzy lub kosztowności na szkodę takich osób.

Sprawcy (oszuści), wykorzystując brak świadomości i naiwność osób będących w podeszłym wieku, posługują się m.in. metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, jednak ich kreatywność nie ogranicza ich do podawania się jedynie za „mundurowego” czy członka rodziny. Oszuści legitymują się jako pracownicy ZUS-u, opieki społecznej, elektrycy, hydraulicy, kominiarze, oferenci dostawy prądu czy usług telekomunikacyjnych albo jakiejś fundacji i bez większego problemu są w stanie wejść do domów/mieszkań seniorów, oferując im fałszywie własne usługi. Pod pretekstem konieczności uiszczenia należności, wykonania prac konserwacyjnych, zachęcenia do współpracy czy do wsparcia zbiórki na szczytny cel ofiara „otwiera się” na odwiedzające ją osoby i nieświadomie wskazuje miejsce przechowywania gotówki. Oszuści, wykorzystując nawet chwilę nieuwagi domownika, są w stanie zabrać jego pieniądze i kosztowności. Zapewniamy i przestrzegamy, że opisany problem obejmuje zasięgiem cały kraj, dlatego:
Jeśli JESTEŚ SĄSIADEM samotnie żyjącego seniora zareaguj na obecność osób, których nie znasz, a które się u niego pojawiają (mając nawet najmniejszą wątpliwość zadzwoń na Policję).
Jeśli JESTEŚ CZŁONKIEM RODZINY, PRZYJACIELEM czy ZNAJOMYM samotnie mieszkającego seniora, odwiedzaj go częściej, rozmawiaj z nim i uświadamiaj o tym problemie, nie pozwól mu na trzymanie oszczędności w domu/mieszkaniu (większe kwoty należy lokować w bankach).

Więcej źródeł na:
www.zyjbezpiecznie.policja.pl w zakładce seniorzy
www.dokumentyzastrzezone.pl/seniorze-nie-daj-sie/  w zakładce metody oszustw

Dodaj komentarz