W czwartek w Centrum Kultury "Kłobuk" odbędzie się XVII. edycja przeglądu "Doceń swój talent".

XVII Przegląd Małych Form Teatralnych „Doceń swój talent” to impreza, podczas której niepełnosprawni intelektualnie artyści ukazują swoje umiejętności i talenty.
Organizatorem imprezy jest PSONI Koło w Mikołajkach – Warsztat Terapii Zajęciowej.
Honorowy Patronat nad XVII Przeglądem Małych Form Teatralnych obejmie Pani Barbara Kuźmicka -Rogala Starosta Powiatu Mrągowskiego oraz Pan Piotr Jakubowski Burmistrz Miasta.
Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów osób niepełnosprawnych oraz inspirowanie do teatralnych prób wyzwalających twórczą aktywność niepełnosprawnych intelektualnie, inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń.
Przegląd przeprowadzony będzie w formie konkursu. Oceny grup artystycznych dokona jury, w którego skład wejdą profesjonaliści. Każdy zespól zostanie nagrodzony. W przerwach między wystąpieniami grup teatralnych wystąpi zespół wokalny „Beciaki” z Suwałk.
W przeglądzie mogą uczestniczyć teatry żywego słowa, teatry lalkowe, kabarety, teatry jednego aktora oraz teatry poszukujące.
W tegorocznym przeglądzie weźmie udział 11 zespołów z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mikołajek, Kętrzyna, Giżycka, Gołdapi, Ełku, Pisza, Olszewa Węgorzewskiego, Moniek, Grajewa i Filipow.
Część artystyczna będzie zorganizowana w Sali widowiskowej Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. Po części artystycznej jest przewidziany grill i wspólna zabawa w Wiosce Żeglarskiej z profesjonalnym DJ, w przerwie zabawy zostaną ogłoszone wyniki konkursu i rozdanie nagród.
Organizatorzy mają nadzieję, iż przygotowane spektakle, tak jak co roku będą oryginalne i dostarczą wszystkim wielu artystycznych doznań i wzruszeń a spotkania, otwarte dyskusje zdecydują nie tylko o wspaniałej atmosferze Przeglądu ale pozwolą zintegrować wszystkich, którym idea teatru osób niepełnosprawnych jest bliska.
Przegląd jest imprezą otwartą, na którą serdecznie zapraszamy.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON, Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki i środków własnych PSONI Koło w Mikołajkach.

Dodaj komentarz