29  maja w Publicznej Szkole w Baranowie  odbyła się VI edycja konkursu na najlepszego germanistę w powiecie mrągowskim.

Konkurs skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych jak też do klasy siódmej, a jego cele to między innymi, rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka niemieckiego, motywowanie uczniów do nauki i wspieranie ich uzdolnień, wyłonienie i nagrodzenie uczniów zdolnych oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.  W konkursie wzięło udział 33 uczniów z 8 szkół powiatu mrągowskiego.
Zwyciężyli:

Klasa III Gimnazjum:
I miejsce - Dawid Rybacki - Szkoła Podstawowa w Marcinkowie
II miejsce – Daria Korzep - Szkoła Podstawowa w Pieckach
III miejsce – Roberto Fadda - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mrągowie

Klasa II Gimnazjum:
I miejsce   Grzelakowska Zuzanna - Społeczna Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
II miejsce – Anna Domurat - Społeczna Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
III miejsce – Weronika Wątorczyk - Szkoła Podstawowa w Mikołajkach

Klasa 7:
I miejsce – Michał Polonis - Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
II miejsce – Magdalena Stręt - Społeczna Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
III miejsce – Aleksandra Piątek - Szkoła Podstawowa w Pieckach

Serdecznie gratulujemy!

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, Zakład Usług Komunalnych w Mikołajkach, Hotel Gołębiewski, Konsulat Federalny Niemiec w Gdańsku, Nadleśnictwo Strzałowo oraz Goethe Institut w Warszawie. Ponadto uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce otrzymali puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Mrągowskiego Antoniego Karasia.
Publiczna szkoła Podstawowa w Baranowie  serdecznie dziękuje sponsorom  za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność przy organizacji konkursu  języka niemieckiego.  
Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu, a laureatom, finalistom i uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Dodaj komentarz