Minister Sportu i Turystyki przyznał Zespołowi Szkół w Baranowie Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Turystyki".

Wyróżnienia dokonał Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego na ręce Pana Jacka Kiśluka dyrektora placówki. Wręczenie odbyło się w czasie uroczystych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Lidzbarku Warmińskim 24.09.2017. Odznaka jest szczególnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych oraz organizacjom lub innym instytucjom w kraju i za granicą w uznaniu ich zasługi dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Baranowie

Dodaj komentarz