W Bibliotece w Baranowie dzieci ze szkoły podstawowej wystawiły "Zapusty"